Головна  →  Вакансії  →  17 лютого 2022

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Києва»

Протокол № 1 від 17.02.2022 засідання постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебувають у сфері управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Правові підстави проведення конкурсу: закони України «Про місцеві державні  адміністрації», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова  Кабінету  Міністрів України від 27  грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 26 вересня 2018 року № 665 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебувають у сфері управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації».

Найменування закладуКомунальне некомерційне підприємство «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  № 3  Дарницького району м. Києва» (далі – Підприємство).

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 121.

 

Основні напрями діяльності:

організація надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги (далі - ПМД);

забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;

організація взаємодії із закладами охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, третинну медичну допомогу та екстрену медичну допомогу;

збереження здоров’я населення через попередження хвороб та просування здорового способу життя на основі партнерства, поваги та довіри між медичною спільнотою та населенням;

упровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМД у період сучасних інформаційних технологій;

реалізація права громадян вільно обирати лікаря, що надає ПМД;

надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невилікованих захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД.

 

Статут Підприємства затверджено розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 21 червня 2012 року № 282 (у редакції розпорядження від 25 листопада 2021 року № 866).

 

Структура Підприємства:

адміністративно-управлінський персонал

лікувально-профілактичні підрозділи;

відділ оптимізації роботи мережі в зоні відповідальності та підготовки і супроводу договорів з Національною службою здоров’я України;

господарсько-обслуговуючий персонал.

 

Фінансове забезпечення діяльності Підприємства здійснюється на підставі затвердженого фінансового плану на 2022 рік та становить 36267,6 тис. грн.

 

Термін подання документів:з 21 лютого 2022 року до 22 березня 2022 року.

Документи претендентів приймаються за адресою: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 11, скринька для документів у холі адміністративної будівлі, понеділок-четвер  з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45 (обідня перерва 12.00-12.45), Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(044) 565-46-30, e-mail: [email protected].

 

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження  стосовно  встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень,  підписане претендентом  на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту  інтересів  згідно із додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента(наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»):

громадянство України;

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та  спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;

стаж роботи за основною спеціальністю не менше 3 років або 1 року на керівних посадах.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція учасників конкурсу може бути представлена у друкованому та електронному вигляді та має містити проєкт плану розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Києва» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування комунального некомерційного підприємства «Центр   первинної   медико-санітарної  допомоги № 3 Дарницького району м. Києва» протягом одного року;

заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  № 3  Дарницького району м. Києва» і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Києва»;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Києва».

Умови оплати праці із зазначенням істотних умов контракту:

посадовий  оклад  директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дарницького району м. Києва»  визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та розпорядження виконавчого органу Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 січня 2017 року № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської  ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств та об’єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва».

Істотні умови контракту визначені Типовою формою контракту з керівником  державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» та  розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року  №118.

 

Дата проведення конкурсу:

- засідання Комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 25березня 2022 року о 10.00 год;

- засідання Комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу відбудеться 25 березня 2022 року о 10.30 год.

Місце проведення конкурсу: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11, (Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація).

Перейти до спискуВерсiя для друку