Головна  →  Вакансії  →  11 січня 2022

Про конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головний спеціаліст відділу з питань позашкільної освіти управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(Умови проведення конкурсу затверджено наказом управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 11.01.2022 № 3)

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі з призначення на вакантну посаду, подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua/ ) таку інформацію:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4) підтвердження рівня вільного володіння державною мовою (копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою);

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата. 

Кінцевий термін прийняття документів – 08 лютого 2022 року до 16 год 00 хв.

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» – головний спеціаліст відділу з питань позашкільної освіти управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

Загальні умови

Посадові обов’язки

  1. Здійснює координацію організаційно-масової роботи закладів позашкільної освіти; виховної роботи в закладах загальної середньої освіти району за напрямами: художньо-естетичне виховання, організація мережі гуртків і змістовного дозвілля здобувачів освіти у позаурочний час, встановлення культурно-освітнього міжнародного партнерства;
  2. Здійснює перспективне та поточне планування, готує в межах своїх повноважень проекти наказів про проведення заходів, здійснює контроль за їх проведенням;
  3. Готує звітність та інформації з питань позашкільної освіти та виховної роботи, що входять до його компетенції;
  4. Координує організацію та проведення у співпраці з позашкільними закладами освіти районних масових заходів для дітей художньо-естетичного, інтелектуально-розважального, науково-технічного та фізкультурно-спортивного напрямів; заходів під час осінніх, зимових та весняних канікул; різних урочистостей в системі освіти;
  5. Забезпечує узагальнення інформації про проведення тематичних заходів з нагоди відзначення у закладах освіти календарних та ювілейних дат згідно розподілу обов’язків, новорічних та різдвяних свят;
  6. Організовує заходи з питань забезпечення роботи дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням при закладах освіти;
  7. Координує роботу з присвоєння /підтвердження дитячим творчим колективам закладів освіти звань «Зразковий художній колектив»  і «Народний художній колектив»;
  8. Сприяє участі закладів освіти у творчих та інтелектуально-розважальних заходах, згідно Плану роботи Департаменту освіти і науки; районних творчих заходах, організованих іншими підрозділами райдержадміністрації, згідно розподілу обов’язків.
  9. Бере участь у розгляді звернень громадян, запитів та звернень депутатів, підприємств, установ та організацій у межах компетенції управління освіти та згідно розподілу обов’язків.
  10. Повинен знати та застосовувати спеціальне законодавство, що унормовує діяльність закладів у сфері позашкільної освіти; методи планування; порядок підготовки проектів нормативно-правових документів; порядок ведення обліку та підготовки встановленої звітності з питань позашкільної освіти. Вміє користуватися офісними комп’ютерними програмами та Інтернет-пошуковими ресурсами.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00 грн (згідно із штатним розписом), надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частин другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк її подання

Відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії через Єдиний портал вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби таку інформацію:

1)          заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами));

2)          резюме (за формою згідно з додатком 21  до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), в якому обов’язково зазначається така інформація:

-  прізвище, ім’я та по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неїв ідповідно до зазначеного Закону.

4) підтвердження рівня вільного володіння державною мовою (копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання документів – по 08 лютого 2022 року включно до 16 год. 00 хв.

Додаткова (необов’язкова інформація)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

11 лютого 2022 року о 09 год. 00 хв.;

м. Київ, вул. Харківське шосе, 168-К, кабінет актова зала;

проведення тестування за фізичної присутності кандидатів;

проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Сорока Світлана Анатоліївна, начальник відділу з питань управління  персоналом, (044) 563 95 67

[email protected];

Смальчук Світлана Романівна, головний спеціаліст відділу з питань управління  персоналом, (044) 563 95 67

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не потребує, бажано мати досвід в галузі освіта

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компонентивимоги

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

Вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Якісне виконання поставлених завдань

Чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності; комплексний підхід до виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання; розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Комунікація та взаємодія

Здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку; вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

-      КонституціїУкраїни;

-      Закону України «Про державну службу»;

-      Закону України «Про запобігання корупції»

Знання законодавства у сфері

Знання:

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішення Київської міської ради, Положення про управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Знання в галузі освіти, наказів Міністерства освіти України та інших нормативно-правових актів

Повинен знати та застосовувати спеціальне законодавство, що унормовує діяльність закладів у сфері позашкільної освіти; методи планування; порядок підготовки проектів нормативно-правових документів; порядок ведення обліку та підготовки встановленої звітності з питань позашкільної освіти. Вміє користуватися офісними комп’ютерними програмами та Інтернет-пошуковими ресурсами.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку