Головна  →  Оголошення  →  13 серпня 2021

Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

У місті Києві діє Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів
малого та середнього підприємництва, затверджене рішенням Київської міської
ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями).
Підприємці міста Києва можуть отримувати фінансування на реалізацію своїх
інвестиційних проєктів на досить доступних умовах – до UIRD (12 місячний) + 6 %.
За рахунок цих коштів на період дії карантину для київських підприємців
компенсуватиметься 99 % від суми відсотків за кредитним договором, які сплачені
позичальником за звітний місяць.
Суб’єкти малого та середнього підприємництва, які отримали кредит за
державною програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» та підпадають під вимоги
Положення про ФКП, за їх згодою, можуть отримати додаткову фінансово-кредитну
підтримку від київської міської влади.
Тобто, для підприємців столиці, які є учасниками державної програми
«Доступні кредити 5-7-9 %», кінцеві відсоткові ставки будуть до 0,01 % річних.
На сьогодні у програмі ФКП беруть участь наступні банки: АТ ПРОКРЕДИТ
БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»,
АТ «КРЕДОБАНК», АТ «МЕГАБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «БАНК
АЛЬЯНС», АТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «АЛЬФА-БАНК»,
АТ «ОТП БАНК», АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ТАСКОМБАНК»,
АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
БАНК», АТ «АСВІО БАНК».
Відповідно до Положення позичальниками можуть бути суб’єкти
господарювання – резиденти України, що зареєстровані в місті Києві, виробничі
потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або
Київської області, ведуть реальну господарську діяльність не менше 1 (одного) року
та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва
згідно з положеннями Господарського кодексу України.
Сума кредиту не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну
600 000 євро.
Максимальний строк надання фінансово-кредитної підтримки не може
перевищувати 6 років.
Суб’єкти господарювання повинні розуміти, що надання фінансово-кредитної
підтримки здійснюватиметься за чітко визначеними критеріями кредитного проєкту.
Критерій 1: Реєстрація, сплата податків, розміщення виробничих
потужностей.
Реєстрація та сплата податків в м. Києві, виробничі потужності частково або
повністю розміщені у Київській області.
Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010.
Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний
бізнес, будівництво, телекомунікації тощо), окрім: виробництва алкоголю,
тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової
діяльності, програмування, азартних ігор тощо.
Критерій 3. Цільове використання кредитів, у рамках напрямів основної
діяльності позичальника відповідно до КВЕД 2010:
 придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого
призначення, а також транспорту, який буде використовуватись в комерційних та
виробничих цілях;
 модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів
(машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового
виробництва, зниження собівартості;
 придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою
провадження суб'єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі
такої нерухомості та/або земельних ділянок в платне або безплатне користування
третім особам;
 здійснення будівництва, реконструкції або ремонту приміщень, у яких суб'єкт
підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності
або користування належать суб'єкту підприємництва;
 впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на
зменшення енергозатрат;
 впровадження "зелених технологій" виробництва;
 поповнення обігових коштів, фінансування оборотного капіталу, з
урахуванням пункту 2.2 Положення;
 придбання об'єктів права інтелектуальної власності, за договорами
комерційної концесії (франчайзингу), пов'язані із реалізацією суб'єктом
підприємництва інвестиційного проєкту.
Критерій 4. Власний внесок позичальника.
Позичальник зобов’язаний профінансувати не менше 20 % вартості об’єкту
кредитування.
Ця вимога не стосується кредитів або кредитних ліній, цільовим призначенням
яких є поповнення обігових коштів та/або фінансування оборотного капіталу.
Процедуру отримання фінансово-кредитної підтримки максимально спрощено.
Для її отримання підприємець:
1. Вивчає критерії, визначені рішенням Київської міської ради від 21.09.2017
№ 46/3053 «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку
суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві» (зі змінами та
доповненнями).
2. Подає до банку свій кредитний проєкт.
3. У разі відповідності вимогам банку щодо кредитування та визначеним
критеріям отримує фінансово-кредитну підтримку від міської влади.

Рішення Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053 «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві»

Перейти до спискуВерсiя для друку