Головна  →  Я маю право!  →  13 листопада 2019

Зміна прізвища дитини її батьками

Визначення прізвища дитини врегульовано статею 145 Сімейного кодексу України. 

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ.

Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Згідно статті 148 Сімейного кодексу України передбачено  право на зміну прізвища дитини її батьками.

У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.

 У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.

У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Заява про зміну прізвища непонолітньому за формою, наведеною в додатку  5 до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011  № 96/5 подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника при пред'явленні паспорта або паспортного документа.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.

Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

 Заява повинна бути заповнена розбірливо, у ній мають бути надані вичерпні відповіді на всі запитання.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

Якщо заявник не володіє державною мовою, заява може бути складена іншою особою в присутності перекладача та підписана заявником, про що на ній робиться відповідний запис.

Разом із заявою про зміну прізвища неповнолітньому заявниками подаються свідоцтво про народження дитини.

У разі відсутності (втрати) актового запису цивільного стану, до якого необхідно внести зміни, розв'язання питання можливе тільки після поновлення втраченого актового запису відповідно до Правил.

Заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків у разі зміни прізвища одного з них та згода дитини, яка досягла семи років, згідно з частиною третьою статті 148 Сімейного кодексу України за формою, наведеною в додатку 5 та  заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, та згода дитини віком від семи до чотирнадцяти років, якій при державній реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, згідно з частиною четвертою статті 148 Сімейного кодексу України за формою, наведеною в додатку 5 є підставою для внесення змін до актового запису про народження.

Зміни вносяться в паперові носії актового запису про народження та одночасно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. На свідоцтві проставляється штамп "Повторно". Свідоцтво про державну реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюється та знищується у встановленому порядку.

Автор статті – Кудря Наталія Віталіївна, заступник начальника Солом’янського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві

 

 

 

Додаток 5
до Правил внесення змін
до актових записів цивільного стану,
їх поновлення та анулювання

 

До __________________________________
        (найменування відділу державної реєстрації 
                             актів цивільного стану)

 

від __________________________________
          (прізвища, власні імена, по батькові батьків)

 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВА
про зміну прізвища малолітньої дитини

 

Я, __________________________________________________________________________, батько
                                                                        (прізвище, власне ім'я, по батькові) 

 

__________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)

 

який(а) народився(лась) ___ __________________ ______ року, прошу змінити прізвище дитини з
________________________________________ на ________________________________________

Я, ____________________________________________________________________________, мати
                                                                           (прізвище, власне ім'я, по батькові)  

 

______________________________________________________, даю згоду на зміну прізвища моєї
дитини з ________________________________ на ________________________________________

 

Відповідно до статті 148 Сімейного кодексу України просимо внести зміни до актового запису про народження нашої дитини, одночасно виправити прізвище батька з _____________ на __________ у зв'язку з державною реєстрацією зміни прізвища та повторно видати нове свідоцтво про народження дитини.

 

Народження зареєстровано ___ ____________ ____ року

___________________________________________________________________________________,
                                           (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану) 

 

актовий записпро народження № _______

 

Про себе повідомляємо: 

 

 

БАТЬКО

МАТИ

1. Прізвище

 

 

2. Власне ім'я

 

 

3. По батькові

 

 

4. Дата народження

 

 

5. Громадянство

 

 

 

Заяву прийнято ___ __________ 20__ року
та зареєстровано в журналі за № _____

 

Зворотний бік

6. Місце проживання (повна адреса)

 

 

7. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу (його серія, номер, яким органом і коли виданий)

 

 

8. Указати, який документ є підставою для зміни прізвища одного з батьків

 

 

 

До заяви додаємо: _____________________________________________________________________
         (перелік документів, які є підставою для зміни прізвища) 

 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

Підписи батьків:

 

Батько _______________________

Мати ____________________________

 

___ ____________ 20__ року

 

Примітка. У разі подання заяви одним із батьків відомості щодо відсутнього другого з батьків прокреслюються та зазначаються дані документа, який підтверджує його відсутність.

 

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку