КМДА Київська міська державна адміністрація


17 грудня 2018

Інформація для керівників підприємств, установ та організацій Дарницького району міста Києва

 

Шановні керівники підприємств, установ, організацій Дарницького району!

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація нагадує про необхідність суб’єктам господарської діяльності погоджувати поточні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

Поточні плани подаються в трьох примірниках, до яких додається звіт по виконанню природоохоронних заходів, передбачених поточним планом за попередній рік. На погодження до Дарницької райдержадміністрації поточні плани та звіти прохання надати до 31 січня 2019 року. Просимо звернути увагу, що після зазначеного терміну Поточні плани до розгляду прийматися не будуть. З метою підвищення ефективності аналітичного опрацювання інформації, яка надається підприємствами, установами та організаціями міста Києва, та впровадження системного підходу до узагальнення зазначеної інформації Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) рекомендував єдину форму вищезазначених поточних планів (додається).

Зокрема, слід відзначити таке:

В частини охорони водних ресурсів у разі впровадження природоохоронного заходу необхідно вказувати кількісні показники якості води до та після впровадження заходу, а також вказувати екологічний ефект (на скільки зменшився вміст забруднюючих речовин). Вказується вид водокористування (загальне або спеціальне), номер дозволу за наявністю, ліміт використання води з міськводопроводу, свердловини.

Гр. 1 – вказується номер по порядку

Гр. 2 – назва заходу, який проводиться на підприємстві

Гр. 3- вказується номер випуску стічних вод.

Гр. 4 – вартість заходу в грн., який проводиться на підприємстві.

Гр 5 – термін виконання заходу ( раз в рік, раз в квартал, раз в місяць)

Гр.6 – вказуються назва речовини, що міститься у стічних водах.

Гр. 7 – Гр. 8 – вказуються кількісні показники якості води до та після впровадження заходу, в мг/л. Гр.9 – вказати на скільки відбулося зменшення вмісту забруднюючих речовин, в мг/л.

 Гр. 10 – посада та прізвище, ім’я, по-батькові відповідального виконавця.

Заповнення таблиці в частині поводження з відходами необхідно вказувати показник загального утворення відходів по підприємству, розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 №1360 « Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» Формула за якою розраховується Пзув = Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4, де м1, м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

Гр.1 – номер по порядку

Гр. 2 – вказується найменування відходу та код,згідно Класифікатору відходів ДК 005-96

Гр. 3 – клас небезпеки

Гр. 4 – вказується у тоннах обсяг утворення відходів у поточному році.

Гр. 5 – Гр. 6 зазначається у тоннах обсяг відходів, який передається іншим власникам

 

ПОТОЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

з питань охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік

ЗВІТ

про стан виконання заходів поточного плану за 2018 рік

 

 Дякуємо за співпрацю та порозуміння!При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.