Головна  →  Оголошення  →  4 жовтня 2018

Інформація про систему обліку документів, види інформації в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

Реєстрація документів в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації здійснюється відповідно до Регламенту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Інструкції з діловодства у  виконавчому органі Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) від 25.09.2018 № 1747 та Положення про відділ організації діловодства.

Відділ організації діловодства Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі-адміністрація) відповідно до покладених на нього завдань,  забезпечує єдиний порядок діловодства і роботи з документами в адміністрації.

Вхідна службова кореспонденція, що надходить до адміністрації на ім'я голови, першого заступника голови або заступників голови, керівника апарату та заступника керівника апарату адміністрації приймається і опрацьовується відділом організації діловодства адміністрації, вводиться  до бази даних електронної системи обліку в інформаційно–телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» і в той же день передається на розгляд голові, першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату та заступнику керівника апарату згідно з розподілом обов'язків. Реєстрації підлягають закони України, акти та доручення Президента України, акти та доручення Кабінету Міністрів України, постанови Верховної Ради України, рішення Київської міської ради, рішення колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядження Київського міського голови, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протокольні доручення голови Київської міської державної адміністрації, протокольні доручення першого заступника та заступників голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протокольні доручення Департаментів та Головних управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), окремі доручення голови Київської міської ради , доручення голови Київської міської державної адміністрації, доручення голови першого заступника та заступників голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), листи від Департаментів та Головних управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), запити і звернення народних депутатів України, депутатів Київської міської ради, документи, що надходять із органів прокуратури всіх рівнів та правоохоронних органів, розпорядження Дарницької районної в місті Києві адміністрації, рішення колегій Дарницької районної в місті Києві адміністрації, протоколи доручень громадських слухань, протоколи доручень апаратних нарад у голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, доручення та окремі доручення голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та листи від організацій, установ, підприємств. Термінові документи реєструються та передаються на розгляд негайно.

Реєстраційні дані обліку вхідних документів:

 • Вхідний номер та дата реєстрації
 • Номер кореспондента та дата
 • Кореспондент
 • Вид документа
 • Короткий зміст документа
 • Контрольний термін

Передача документів на виконання в структурні підрозділи після розгляду головою адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови адміністрації, керівником апарату та заступником керівника апарату адміністрації здійснюється в інформаційно – телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва».

Вхідна та вихідна  кореспонденція у структурних підрозділах віднесених до сфери управління  адміністрації, а саме: у службі у справах дітей, управлінні праці та соціального захисту населення, управлінні капітального будівництва, управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту, управлінні освіти,  управлінні житлово-комунального господарства, відділі культури, управлінні (Центрі) надання адміністративних послуг та фінансовому управлінні здійснюється в інформаційно – телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва».

Запити на публічну інформацію  реєструються та опрацьовуються відділом організації діловодства в інформаційно–телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації», розпорядження від 13.03.2018 № 164 «Про основні заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації» та розпорядження від 18.05.2018 № 316 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання  або друк документів, що надаються за запитом на інформації, та порядку відшкодування цих витрат  у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації».

 Вихідна кореспонденція за підписом голови адміністрації, першого заступника  голови, заступників голови, керівника апарату та заступника керівника апарату адміністрації реєструється у відділі організації діловодства адміністрації в день надходження, копії листів формуються у справи згідно з номенклатурою справ.

Реєстраційні дані обліку вихідних документів:

 • Реєстраційний номер та дата
 • Виконавець
 • Кореспондент
 • Вид документа
 • Короткий зміст документа

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  видаються у межах повноважень, визначених законодавством України.

Підписані головою адміністрації розпорядження реєструються відділом організації діловодства адміністрації в інформаційно – телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» в установленому порядку з обов'язковим, в кінці діловодного року, оформленням журналу реєстрації розпоряджень адміністрації Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Головний розпорядник готує перелік для розсилки  розпоряджень адміністрації  та забезпечує відправлення копій розпоряджень адміністрації відповідно до розрахунку розсилки.

Реєстраційні дані обліку розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації:

 • Реєстраційний номер та дата реєстрації
 • Виконавець
 • Короткий зміст документа

 

Перейти до спискуВерсiя для друку