23.Конкурсні пропозиції подаються громадськими організаціямиза такими пріоритетними напрямками:

23.Конкурсні пропозиції подаються громадськими організаціями за такими пріоритетними напрямками:

23.1. реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору);

23.2. реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору;

23.3. проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю; 

23.4. реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються з місць позбавлення волі);

23.5. соціальна адаптація учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та їхніх сімей;

23.6. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

23.7. соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

23.8. забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

23.9. соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста;

23.10. національно - патріотичне виховання молоді;

23.11. абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд;

23.12. надання інших соціальних послуг.

Перейти до спискуВерсiя для друку