Головна  →  Оголошення  →  28 травня 2018

Оголошення про проведення конкурсного відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Оголошення про проведення конкурсного відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Відповідно до Порядку відбору  громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.04.2018 № 495/4559, розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 25.05.2018 № 334 «Про створення Комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації» повідомляє про початок проведення конкурсного відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва  у 2018 році.

До участі у конкурсному відборі допускаються районні громадські організації, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку, мають соціальну спрямованість, потребують фінансової підтримки, заявили про себе в соціумі міста Києва та Дарницького району зокрема і викликали довіру дарничан.

Метою проведення конкурсного відбору є залучення громадських організацій до співпраці з Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  шляхом реалізації розроблених ними проектів, спрямованих на виконання завдань і заходів  Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 
2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення.

Конкурсні пропозиції подаються громадськими організаціямиза такими пріоритетними напрямками:

 1.      Реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору).

2.       Реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору.

3.       Проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю. 

4.       Реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються з місць позбавлення волі).

5.     Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій та їхніх сімей.

6.       Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.       Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

8.      Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

9.       Соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста.

10.     Проведення роботи, спрямованої на патріотичне виховання молоді.

11.     Абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд.

12.     Надання інших соціальних послуг.

 

Для участі у Конкурсному відборі громадські організації подають:

 

1) заявку на участь у конкурсному відборі встановленої форми (додається);

2)  копію статуту громадської організації;

3) копію рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

5)  коротку інформацію про діяльність та досвід роботи громадської організації;

6)  опис проекту за встановленою формою (додається) та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту;

7) звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських організацій, які отримали бюджетні кошти у попередньому році)

8) кошторис витрат згідно встановленої форми (додається)

Учасник конкурсного відбору може подавати одну або декілька конкурсних пропозицій у друкованій та/або електронній формі.

Документи, подані учасником конкурсного відбору, засвідчуються на кожній сторінці підписом керівника та скріплюються печаткою громадської організації.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

 

Строк подання конкурсних пропозицій - 30 днів з дня оголошення про проведення конкурсного відбору.

Прийом конкурсних пропозицій здійснюється  

відділом з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою:

м. Київ, вул. Кошиця, 11, к. 212-213

секретар Комісії: Коляда Наталія Валентинівна, тел.564-90-19

Email: cmi_drda@ukr.net        

 

 28 травня 2018 року

  

 

Додаток 2

до Порядку відбору  громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

 

 

Заявка  на участь у конкурсному відборі

 

Назва громадської організації, що подає конкурсну пропозицію

 

Назва пріоритетного напрямку

 

Назва проекту

 

Відповідність проекту оперативним цілям, завданням та заходам Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

 

Загальна сума витрат для виконання (реалізації) проекту, тис.грн.

 

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва, тис.грн.

 

Мінімально необхідний обсяг витрат для виконання (реалізації) проекту, тис.грн.

 

Терміни реалізації проекту

 

Адреса громадської організації

Телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім`я, по батькові голови громадської організації

 

 

 

Підпис керівника громадської організації             ______________                             ______________ 

                                                                                                            (П.І.Б.)

Печатка громадської організації

 

Дата__________________

 

 

Дата реєстрації заявки

*

Реєстраційний номер конкурсної пропозиції

*

Підпис

 

*

 

* Заповнюється Організатором конкурсного відбору

 

Додаток 3

до Порядку відбору  громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

 

 

Опис проекту

для реалізації у ________ році

 

 

  ___________________________________________________________________

(назва проекту)

 

Назва громадської організації, яка подає проект

 

____________________________________________________________________

 

 

1. Загальна інформація  про громадську організацію:

 

- дата створення ______________________________________________________

- предмет діяльності __________________________________________________

- структура та чисельність _____________________________________________

- джерела фінансування _______________________________________________

- наявність ресурсів для виконання проекту_______________________________

- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів _________________

____________________________________________________________________

 

 

2. Опис  та обґрунтування необхідності реалізації проекту

 

2.1.        Мета проекту

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

2.2.        Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

2.3.        Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  

2.4.        План заходів з реалізації проекту.

 

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Термін реалізації етапу

Результати здійснення етапу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.        Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси тощо)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

2.6.        Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та якісні результативні показники)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

2.7.     Можливість поширення досвіду реалізації проекту.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

  1. 3.                            Кошторис проекту

 

№ п/п

Назва статті витрат на реалізацію проекту

Кількість, од.

Ціна за одиницю, грн..

Вартість, грн.

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

Загальна сума

 

 

 

 

* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності:

надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах;

закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60% бюджету;

видатки на придбання основних засобів;

будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомості;

створення фінансових фондів;

організація і проведення розважальних заходів;

проведення довгострокових наукових або технічних досліджень;

організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо;

здійснення діяльності релігійного або політичногохарактеру.

 

Підпис керівника громадської організації ______________________ (П.І.Б.)

Печатка громадської організації

Перейти до спискуВерсiя для друку