СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ м.КИЄВА У СІЧНІ–ЧЕРВНІ 2016 РОКУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ м.КИЄВА У січнІ–Червні 2016 року. Повідомлення Головного управління статистики у м.Києві

Демографічна ситуація 

За оцінкою на 1 червня 2016р чисельність наявного населення м.Києва становила 2909491 особу. У січні–травні 2016р вона збільшилась на 2922 особи або на 2,4%.

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного приросту (1555 осіб або 1,3 на 1000 осіб наявного населення) та міграційного приросту (1367 осіб або 1,1 на 1000 осіб наявного населення).

Загальна характеристика природного руху населення м.Києва наведена в таблиці:

 

Усього

На 1000 осіб1

січень–

травень

2016р.

січень–

травень

2015р.

січень–

травень

2016р.

січень–

травень

2015р.

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, осіб

14515

13884

12,0

11,6

Кількість померлих, осіб

12960

13423

10,7

11,2

Природний приріст, скорочення(–) населення, осіб

1555

461

1,3

0,4

 

Рівень смертності зменшився з 11,2 померлих на 1000 наявного населення у січні–травні 2015р. до 10,7% у січні–травні 2016р.

Рівень народжуваності у січні–травні 2016р. дещо збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив
12,0 живонароджених на 1000 наявного населення.

Кількість померлих дітей у віці до 1 року у січні–травні 2016 р. становила 86 осіб.

Інформація щодо міграційного руху населення у м.Києві наведена в таблиці:

 

Усього, осіб

у січні–травні 2016р.

Кількість на 10000 осіб1

у січні–травні 2016р.

 

 

 

Кількість прибулих

9746

80,7

Кількість вибулих

8379

69,4

Міграційний приріст, скорочення (–) осіб

1367

11,3

_____________

1 Показники наводяться у розрахунку за

У січні–червні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 154,5 тис. домогосподарств, що становило 100,1% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок тих, які звернулися за субсидіями у попередні періоди).

У червні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 188,5 тис. домогосподарств міста. Серед районів найбільша питома вага домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі 15,2%, а найменша – у Печерському районі 2,8%.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у червні 2016р. збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року у 1,7 раза і становив 254,5 грн.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–червні 2016р. становила 59113,4 тис.грн, що у 3,8 раза більше відповідного показника 2015р. 

Зайнятість та безробіття

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років1 становила 1455,4 тис. осіб, з яких 1352,2 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (103,2 тис.) – безробітні, тобто особи,
які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 61,7%, а в працездатному віці – 68,3%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 7,1%, а працездатного віку – 7,6%.

Упродовж січня–червня 2016р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 28,1 тис. осіб, що на 5,1 тис., або на 15,3% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася упродовж
червня п.р. на 3,4% і на кінець місяця становила 13754 особи. Допомогу по безробіттю отримували 86,8% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 59,7% складали жінки, 37,4% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з травнем 2016р. не змінився і на кінець червня п.р. становив 0,8% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у червні 2016р. порівняно з травнем збільшилась на 0,2 тис., або на 3,3%, і на кінець місяця становила 5,1 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець червня 2016р. спостерігався на професіоналів (17,8% від загальної кількості заявлених вакансій), фахівців (15,8%) та кваліфікованих робітників з інструментом (15,5%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%) і технічних службовців (6,4%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) зменшилось із 29 осіб на кінець травня до 27 осіб на кінець червня п.р. Порівняно з відповідним періодом минулого року зазначений показник зменшився на 2 особи. Зменшення відбулося у більшості професійних груп. Водночас серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів), а також працівників сфери торгівлі та послуг відбулося збільшення даного показника на 17 та 5 осіб відповідно.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–червні 2016р. було працевлаштовано 4789 осіб (17,0% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у червні п.р. – 739 осіб, що на 14,4% більше, ніж у травні (у червні 2015р. – 758 осіб).

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у червні 2016р., жінки становили 60,8%, молодь у віці до 35 років – 39,4%.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з травнем п.р. збільшилась на 0,7 в.п. і в червні 2016р. становила 4,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у червні 2015р. – 3,6%). Найвищий рівень зазначеного показника спостерігався у Подільському районі (5,5%), найнижчий – у Святошинському районі (3,4%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у червні п.р., становила 15431 особу. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3264 грн, що у 2,3 раза перевищує законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (1450 грн).

_____________

1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І квартал 2016р.

Доходи населення 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше)
у травні п.р. становила 1108,9 тис. осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 8080 грн, що у 5,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1450 грн). Порівняно з квітнем розмір заробітної плати зменшився
на 1,8%, а порівняно з травнем 2015р. – збільшився на 27,6%.

Нарахування за одну відпрацьовану годину у травні 2016р. становили 59,19 грн, що на 9,2% більше, ніж у попередньому місяці.

За розміром середньої заробітної плати найбільш оплачуваними
в економіці були працівники фінансової та страхової діяльності; сфери інформації та телекомунікацій, а серед промислових видів діяльності – підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,6–2,0 раза.

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників, зайнятих на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування
й організації харчування; виробництва електричного устатковання; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а також металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин
і устатковання не перевищував 60,8% від середнього рівня по економіці. 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури міста протягом січня–червня 2016р. обліковано 55,1 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів
27,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2016р. становила 34112 осіб, з числа яких 12717 – жінки, 888 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 197 осіб – неповнолітні.

Серед виявлених осіб (2442), які вчинили злочини, 10,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 190 осіб (73,1%) мали не зняту або непогашену судимість, 7,0% вчинили злочин у групі, 2,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 15,0% – жінки, 3,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила
30,9%, безробітних – 46,3%.

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та
фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2016р. становив
84526,7 млн.грн, що на 1,5 %1 більше обсягів січня–червня 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, за січень–червень 2016р. становив 3575,7 млн.грн, що на 3,2%1 більше, ніж за відповідний період попереднього року.

_____________

1 У порівнянних цінах.

Промисловість 

У січні–червні 2016р. відносно січня–червня 2015р. індекс промислової продукції становив 105,5%. Зростання обсягів продукції відбулось у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (індекс 117,5%) та машинобудуванні (116,2%). У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг виробництва залишився на рівні минулого року (100,0%). Скоротився випуск продукції на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 31,0%); текстильного виробництва та виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 21,4%); з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 6,3%); з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 4,8%);з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 3,4%); з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 0,7%).

У виробництві харчових продуктів та напоїв по багатьох видах відбулось зниження виробництва, це – вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки; хліб та хлібобулочні вироби; шоколад та готові харчові продукти, що містять какао у пакованнях масою менше 2 кг; борошно; води натуральні мінеральні газовані; вироби макаронні; майонез; маргарин; пироги, пиріжки, пончики; чай зелений (неферментований) та чорний (ферментований).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів відносно січня–червня минулого року зменшено випуск білизни постільної – з 423,0 до 181,4 тис.шт.; трикотажу спіднього – з 735,3 до 411,0 тис.шт.; светрів, пуловерів, кардиганів трикотажних та в’язаних – з 26,3 до 16,7 тис.шт.; пальт, напівпальт, плащів, накидок чоловічих – з 4,6 до 1,8 тис.шт.

На підприємствах звиготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності в січні–червні 2016р. виготовлено менше, ніж у січні–червні 2015р. фанери клеєної; плит деревоволокнистих; вікон та їх рам, дверей балконних з деревини; виробів столярних та конструкцій будівельних; етикеток з паперу чи картону. На 19,8% менше, ніж торік надруковано газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень; на 51,7% менше – проспектів, плакатів та рекламної продукції віддрукованої (крім каталогів рекламних).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в січні–червні 2016р. відносно січня–червня 2015р. обсяги продукції зменшились за рахунок такої продукції, як: фарби та лаки на основі полімерів; мило; засоби мийні та засоби для чищення; шампуні; засоби дезінфікуючі; лосьйони та засоби для догляду за волоссям та інша продукція.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів іфармацевтичних препаратів обсяги продукції скоротились за рахунок скорочення препаратів лікарських, що містять антибіотики (на 6,2%); що містять гормони (на 15,0%); що містять алкалоїди (на 2,0%). Також зменшено випуск сироваток та вакцин; матеріалів перев’язувальних клейких, кетгуту та матеріалів подібних.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів,іншої неметалевої мінеральної продукціїскорочення обсягів відбулось за рахунок зменшення випуску блоків дверних і віконних з пластмас – на 37,4%; посуду столового і кухонного – на 38,8%; вікон, їх рам, дверей, їх коробок та порогів – на 11,8%. Також зменшено випуск блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного – на 4,5 тис.т; сумішей будівельних сухих – на 22,4 тис.т.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевихвиробів у січні–червні 2016р. проти січня–червня 2015р. збільшився випуск конструкцій інших та їх частин, плит, прутків з металів чорних або алюмінію – на 30,9%; сейфів та вогнетривких шаф броньованих або армованих – у 2,3 р.б.; цвяхів, кнопок (уключаючи креслярські), скоб та виробів подібних з металів чорних, міді, алюмінію – у 2,4 р.б.

Підприємствами машинобудування відносно січня–червня 2015р. збільшено виробництво: приладів електричних сигналізаційних для захисту від крадіжки або пожежі; колес та передач зубчастих; обладнання для миття, наповнення, закупорювання ємностей; бухгалтерських машин, апаратів касових; вантажопідіймачів та конвеєрів та іншої продукції. 

Будівництво 

У січні–червні 2016р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 6233,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції за січень–червень 2016р. порівняно з січнем–червнем 2015р. становив 110,5%.

Індекс будівельної продукції у січні–червні 2016р. проти
січня–червня 2015р. з будівництва житлових будівель становив 106,5%, нежитлових будівель – 105,2%, інженерних споруд – 127,3%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 4714,3 млн.грн або 75,6% від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт
на суму 3101,8 млн.грн або 49,7%, нежитлових – 1612,5 млн.грн або 25,9%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на 1519,2 млн.грн або 24,4% від загального обсягу.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 94,8% від загального обсягу, решта – з поточного і капітального ремонтів, відповідно 3,3% та 1,9%.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Дарницького району – 1132,9 млн.грн або 18,2% від загального обсягу робіт в цілому по місту. Підприємствами Голосіївського району виконано робіт на суму 835,7 млн.грн або 13,4%, Шевченківського – на 830,7 млн.грн або 13,3%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Подільського і Деснянського районів, відповідно 2,7% та 3,2% від загального обсягу в цілому по місту.

Транспорт 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні–червні 2016р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 5202,4 тис.т комерційних вантажів (137,4% до рівня січня–червня 2015р.). За звітними даними підприємств-перевізників,
за січень–червень 2016р. обсяг вантажних перевезень дорівнював
4487,8 тис.т (128,4% до рівня січня–червня минулого року). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав
1685,6 млн.ткм (132,4% до рівня січня–червня 2015р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1449,5 млн.ткм (127,4% до рівня січня–червня 2015р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у січні–червні 2016р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 152681,3 тис. пасажирів (95,5% від рівня січня–червня 2015р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень–червень 2016р. перевезено 137345,3 тис. пасажирів (95,0% від рівня січня–червня 2015р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 1637,1 млн.пас.км (94,9% від рівня січня–червня 2015р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1512,9 млн.пас.км (93,9% від рівня січня–червня 2015р.).

Міським електричним транспортом у січні–червні 2016р. перевезено 373,1 млн. пасажирів (99,6% від рівня січня–червня 2015 року), в т.ч. платних 234,7 млн. (97,0% від рівня січня–червня 2015р.). 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–травні 2016р. оборот зовнішньої торгівлі товарамистановив 9528,4 млн.дол. США і збільшився проти січня–травня 2015р.
на 6,8% (на 606,7 млн.дол.). Порівняно із січнем–травнем 2015р. експорт скоротився на 2,2% (на 78,7 млн.дол.), імпорт збільшився – на 12,7%
(на 685,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2621,4 млн.дол.
(у січні–травні 2015р. також негативне – 1857,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із
189 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 29,9%
від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 70,1% (у січні–
травні 2015р. – відповідно 27,2% та 72,8%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Китаю –12,6% від загального обсягу експорту, до Індії, Єгипту, Нідерландів, Іспанії, Італії, Російської Федерації, Ірану, Ісламської Республіки, Туреччини, Таїланду, Польщі, Ізраїлю, Франції, Бангладешу – 56,0% експортних поставок міста.

Порівняно із січнем–травнем 2015р. експорт товарів зменшився серед країн ЄС: до Польщі – на 0,8%; серед інших країн світу: до Ірану, Ісламської Республіки – на 42,5%, Туреччини – на 42,2%, Російської Федерації – на 37,0%, Ізраїлю – на 8,6%, Китаю – на 0,4%. Утім, спостерігалось збільшення експортних поставок серед країн ЄС: до
Іспанії – на 34,2%, Франції – на 28,3%, Італії – на 20,1%, Нідерландів – на 11,1%; серед інших країн світу: до Таїланду – в 3,8 раза, Бангладешу –
в 2,0 раза, Єгипту – на 22,1%, Індії – на 5,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 41,7% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 58,3% (у січні–травні відповідно 39,5% та 60,5%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 14,6% від загального обсягу імпорту, а надходження товарів із Російської Федерації, Німеччини, Білорусі, Франції, США, Польщі, Італії, Туреччини, Японії, Угорщини, Іспанії, Швеції, Великої Британії, В’єтнаму разом становили 60,9%.

Збільшились проти січня–травня 2015р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Швеції – в 2,3 раза, Італії – на 38,0%, Німеччини – на 33,8%, Франції – на 15,8%, Угорщини – на 15,6%, Іспанії – на 6,6%, Великої Британії – на 3,2%; серед інших країн світу: із США та Туреччини –
в 1,6 раза кожна країна, Японії – на 33,1%, В’єтнаму – на 31,7%,

Китаю – на  23,9%, Білорусі – на 4,6%. Утім, спостерігалось зменшення імпортних поставок серед країн ЄС: із Польщі – на 3,1%; серед інших країн світу: із Російської Федерації – на 30,1%.

Основними статтями експорту товарів у січні–травні 2016р. були: продукти рослинного походження – 44,6% від загального обсягу експорту
(у січні–травні 2015р. – 40,9%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 23,1% (18,1%), готові харчові продукти – 7,6% (8,6%).

Основу товарної структури імпорту у січні–травні 2016р. складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 26,1% від загального обсягу імпорту (у січні–травні 2015р. – 24,2%), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 21,1% (19,4%), мінеральні продукти – 11,6% (19,2%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 8,9% (5,6%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 6,2% (5,8%), продукти рослинного походження – 6,0% (5,0%).

_____________

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

Споживчі ціни 

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні–червні 2016р. визначалася збільшенням цінових показників на 3,5% (червень 2016р. до грудня 2015р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано за такими товарними групами: фрукти – на 15,1%, масло – на 12,5%, риба та продукти з риби – на 7,4%, сир і м'який сир (творог) – на 6,3%, олія соняшникова – на 5,9%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 4,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,3% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 25,2%, природного газу – на 15,4%.

На 2,6% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 8,0% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 7,6%.

Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх підвищення на 1,4%.

 

Головне управління статистики у м.Києві

Перейти до спискуВерсiя для друку