СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ м.КИЄВА У СІЧНІ–ТРАВНІ 2016 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики у м.Києві

Демографічна ситуація

За оцінкою на 1 травня 2016р чисельність наявного населення м.Києва становила 2909697 осіб. У січні–квітні 2016р вона збільшилась на 3128 осіб або на 3,3%.

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного приросту (1252 осіб або 1,3 на 1000 осіб наявного населення) та міграційного приросту (1876 осіб або 2,0 на 1000 осіб наявного населення).

Загальна характеристика природного руху населення м.Києва наведена в таблиці:

 

Усього

На 1000 осіб1

січень–

квітень

2016р.

січень–

квітень

2015р.

січень–

квітень

2016р.

січень–

квітень

2015р.

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, осіб

11621

11099

12,1

11,7

Кількість померлих, осіб

10369

10883

10,8

11,5

Природний приріст, скорочення(–) населення, осіб

1252

216

1,3

0,2

 

Рівень смертності зменшився з 11,5 померлих на 1000 наявного населення у січні–квітні 2015р. до 10,8% у січні–квітні 2016р.

Рівень народжуваності у січні–квітні 2016р. дещо збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становив
12,1 живонароджених на 1000 наявного населення.

Кількість померлих дітей у віці до 1 року у січні–квітні 2016 р. становила 68 осіб.

Інформація щодо міграційного руху населення у м.Києві наведена в таблиці:

 

Усього, осіб

у січні–квітні 2016р.

Кількість на 10000 осіб1

у січні–квітні 2016р.

 

 

 

Кількість прибулих

9553

99,4

Кількість вибулих

7677

79,9

Міграційний приріст, скорочення (–) осіб

1876

19,5

_____________

1 Показники наводяться у розрахунку за рік на наявне населення.    

У січні–травні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 122,6 тис. домогосподарств, що становило 95,3% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями.

У квітні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 164,7 тис. домогосподарств міста. Серед районів найбільша питома вага домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі 15,2%, а найменша – у Печерському районі 2,1%.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у травні 2016р. збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 9,2% і становив 152,6 грн.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–травні 2016р. становила 50983,0 тис.грн, що у 4,7 раза більше відповідного показника 2015р. 

Зайнятість та безробіття 

Упродовж січня–травня 2016р. статус зареєстрованого безробітного в Державній службі зайнятості мали 26,3 тис. осіб, що на 3,3 тис., або на 11,7% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася упродовж
травня п.р. на 3,5% і на кінець місяця становила 14237 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 86,2% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних 60,6% складали жінки, 37,6% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з квітнем 2016р. не змінився і на кінець травня п.р. становив 0,8% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у травні 2016р. порівняно з квітнем збільшилась на 0,4 тис., або на 8,8%, і на кінець місяця становила 4,9 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець травня 2016р. спостерігався на професіоналів (17,1% від загальної кількості заявлених вакансій), фахівців (15,9%) та кваліфікованих робітників з інструментом (15,5%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%) і технічних службовців (6,6%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) зменшилось із 33 осіб на кінець квітня до 29 осіб на кінець травня п.р. Порівняно з відповідним періодом минулого року зазначений показник зріс на 3 особи. Збільшення відбулося у більшості професійних груп, а найбільше – серед законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів).

За районами міста цей показник коливався від 10 осіб у Печерському районі до 67 осіб у Святошинському районі.

За сприяння Державної служби зайнятості у січні–травні 2016р. було працевлаштовано 4050 осіб (15,4% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у травні п.р. – 646 осіб, що на 20,5% менше, ніж
у квітні (у травні 2015р. – 537 осіб).

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у травні 2016р., жінки становили 66,7%, молодь у віці до 35 років – 40,1%.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з квітнем п.р. зменшилась на 0,8 в.п. і в травні 2016р. становила 3,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у травні 2015р. – 2,6%). Найвищий рівень зазначеного показника спостерігався у Шевченківському районі (5,0%), найнижчий – у Дніпровському районі (3,0%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу
по безробіттю у травні п.р., становила 9896 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3254 грн, що у 2,2 раза перевищує законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Доходи населення 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше)
у квітні п.р. становила 1113,7 тис. осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 8228 грн, що у 6,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1378 грн). Порівняно з березнем розмір заробітної плати зменшився на 1,6%, а порівняно з квітнем 2015р. – збільшився на 23,6%.

Нарахування за одну відпрацьовану годину у квітні 2016р. становили 54,21 грн, що на 3,0% більше, ніж у попередньому місяці.

За розміром середньої заробітної плати найбільш оплачуваними
в економіці були працівники фінансової та страхової діяльності; сфери інформації та телекомунікацій, а серед промислових видів діяльності – підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,7–2.0 раза .

Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; сфери тимчасового розміщування й організації харчування; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; виробництва електричного устатковання; освіти; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, а також функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури не перевищував 58,6% від середнього рівня по економіці. 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури міста протягом січня–травня 2016р. обліковано 48,3 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів
26,0% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2016р. становила 30495 осіб, з числа яких 11577 – жінки, 768 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 181 осіб – неповнолітні.

Серед виявлених осіб (1804), які вчинили злочини, 10,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них майже кожний другий мав не зняту або непогашену судимість, 6,3% вчинили злочин у групі, 2,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 14,5% – жінки, 3,8% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила
30,5%, безробітних – 47,3%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та
фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2016р. становив
70817,0 млн.грн, що на 1,4%1 більше обсягів січня–травня 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, за січень–травень 2016р. становив
44789,1 млн.грн, що на 3,1%1 більше, ніж за відповідний період попереднього року

____________

1 У порівнянних цінах.

Промисловість 

У січні–травні 2016р. відносно січня–травня 2015р. індекс промислової продукції становив 105,9%. Зростання обсягів продукції відбулось у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (індекс 118,4%); машинобудуванні (115,5%); постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (100,2%). Скоротився випуск продукції на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 36,7%); текстильного виробництва та виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 24,8%);  з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 6,6%);  з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 3,4%); з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,8%); з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 1,3%).

У виробництві харчових продуктів та напоїв по багатьох видах відбулось зниження виробництва, це – вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки; хліб та хлібобулочні вироби; шоколад та готові харчові продукти, що містять какао у пакованнях масою менше 2 кг; борошно; води натуральні мінеральні газовані; вироби макаронні; майонез; маргарин; пироги, пиріжки, пончики; чай зелений (неферментований) та чорний (ферментований).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів відносно січня–травня минулого року зменшено випуск білизни постільної – з 391,9 до 152,2 тис.шт; трикотажу спіднього – з 625,2 до 300,9 тис.шт; светрів, пуловерів, кардиганів трикотажних та в’язаних – з 22,6 до 13,5 тис.шт; пальт, напівпальт, плащів, накидок чоловічих – з 4,3 до 4,2 тис.шт.

На підприємствах звиготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності в січні–травні 2016р. виготовлено менше, ніж у січні–травні 2015р. фанери клеєної; шпону лущеного;
плит деревоволокнистих; вікон та їх рам, дверей балконних з деревини; виробів столярних та конструкцій будівельних; етикеток з паперу чи картону. На 22,3% менше, ніж торік надруковано газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень; на 45,0% менше – проспектів, плакатів та рекламної продукції віддрукованої (крім каталогів рекламних).

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в січні–травні 2016р. відносно січня–травня 2015р. обсяги продукції зменшились за рахунок такої продукції, як: фарби та лаки на основі полімерів; мило; засоби мийні та засоби для чищення; шампуні; засоби дезінфікуючі; лосьйони та засоби для догляду за волоссям та інша продукція.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів іфармацевтичних препаратів обсяги продукції скоротились за рахунок скорочення препаратів лікарських, що містять антибіотики (на 7,3%); що містять гормони (на 22,6%). Також зменшено випуск сироваток та вакцин; матеріалів перев’язувальних клейких, кетгуту та матеріалів подібних.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів,іншої неметалевої мінеральної продукціїскорочення обсягів відбулось за рахунок зменшення випуску блоків дверних і віконних з пластмас – на 34,6%; посуду столового і кухонного – на 36,0%; вікон, їх рам, дверей,
їх коробок та порогів – на 12,7%. Також зменшено випуск блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного (на 4,7%); сумішей будівельних сухих (на 13,5%); виробів багатошарових ізолюючих зі скла (на 2,2%) та іншої продукції.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевихвиробів у січні–травні 2016р. проти січня–травня 2015р. збільшився випуск конструкцій інших та їх частин, плит, прутків з металів чорних або алюмінію – на 34,2%; сейфів та вогнетривких шаф броньованих або армованих – у 2,4 р.б.; цвяхів, кнопок (уключаючи креслярські), скоб та виробів подібних з металів чорних, міді, алюмінію – у 2,6 р.б.

Підприємствами машинобудування відносно січня–травня 2015р. збільшено виробництво: приладів електричних сигналізаційних для захисту від крадіжки або пожежі; колес та передач зубчастих; обладнання для миття, наповнення, закупорювання ємностей; бухгалтерських машин, апаратів касових; вантажопідіймачів та конвеєрів та іншої продукції.

Будівництво

За травень 2016р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 4952,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції за травень 2016р. порівняно з травнем 2015р. становив 106,3%.

Індекс будівельної продукції за травень 2016р. проти
травня 2015р. з будівництва житлових будівель становив 98,9%, нежитлових будівель – 99,8%, інженерних споруд – 136,1%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт виконано з будівництва будівель – 3709,3 тис.грн або 74,9%
від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано робіт на суму 2476,3 тис.грн або 50,0%, нежитлових – 1233,0 тис.грн
або 24,9%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на
1243,7 тис.грн або 25,1% від загального обсягу.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 95,1% від загального обсягу, решта – з капітального та почного ремонтів, відповідно 3,1% та 1,8%.

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та організаціями Дарницького району – 898,5 млн.грн або 18,2% від загального обсягу робіт в цілому по місту. Підприємствами Шевченківського району виконано робіт на суму 684,5 млн.грн або 13,8%, Голосіївського – на 665,6 млн.грн або 13,4%,Печерського – на 541,4 млн.грн або 10,9%, Святошинського – на 536,5 млн.грн або на 10,8%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами Подільського і Деснянського районів, відповідно 2,7% та 3,5% від загального обсягу в цілому по місту.

Транспорт

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні–травні 2016р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 4113,9 тис.т комерційних вантажів (138,7% до рівня січня–травня 2015р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень–травень 2016р. обсяг вантажних перевезень дорівнював 3616,4 тис.т (131,2% до рівня січня–травня минулого року). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 1359,5 млн.ткм (138,4% до рівня січня–травня 2015р.), з них підприємствами-перевізниками виконано
1184,1 млн.ткм (136,1% до рівня січня–травня 2015р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у січні–травні 2016р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних
осіб-підприємців) 127384,1 тис. пасажирів (94,0% від рівня
 січня–травня 2015р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень–травень 2016р. перевезено 114724,0 тис. пасажирів (93,5% від рівня січня–травня 2015р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав
1355,1 млн.пас.км (94,2% від рівня січня–травня 2015р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1253,0 млн.пас.км (93,3% від рівня січня–травня 2015р.).

Міським електричним транспортом у січні–травні 2016р. перевезено 311,3 млн. пасажирів (99,3% від рівня січня–травня 2015 року), в т.ч. платних 195,4 млн. (96,9% від рівня січня–травня 2015р.). 

Зовнішня торгівля товарами

У січні–квітні 2016р. оборот зовнішньої торгівлі товарамистановив 7779,0 млн.дол. США і збільшився проти січня–квітня 2015р.
на 6,1% (на 449,1 млн.дол). Порівняно із січнем–квітнем 2015р. експорт скоротився на 4,7% (на 138,6 млн.дол.), імпорт збільшився – на 13,4%
(на 587,7 млн.дол.). Негативне сальдо становило 2177,0 млн.дол.
(у січні–квітні 2015р. також негативне – 1450,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із
186 країн світу.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 29,9%
від загального обсягу експорту, до інших країн світу – 70,1% (у січні–
квітні 2015р. – відповідно 28,6% та 71,4%).

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Китаю –15,2% від загального обсягу експорту, до Індії, Нідерландів, Іспанії, Єгипту, Італії, Російської Федерації, Ірану, Ісламської Республіки, Туреччини, Таїланду, Польщі, Бангладешу, Франції, Ізраїлю, Гонконгу, Німеччини, Портуґалії – 58,8% експортних поставок міста.

Порівняно із січнем–квітнем 2015р. експорт товарів зменшився серед країн ЄС: до Польщі – на 5,8%; серед інших країн світу: до Туреччини – на 44,2%, Ірану, Ісламської Республіки – на 43,5%, Російської Федерації – на 36,4%, Ізраїлю – на 35,3%, Єгипту – на 2,6%. Утім, спостерігалось збільшення експортних поставок серед країн ЄС: до Німеччини – на 36,5%, Франції – на 31,4%, Іспанії – на 15,7%, Портуґалії – на 11,4%, Італії – на 4,4%, Нідерландів – на 2,8%; серед інших країн світу: до Гонконгу –
в 29,3 раза, Таїланду – в 2,8 раза, Бангладешу – в 2,4 раза, Китаю – на 28,3%, Індії – на 2,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 42,2% від загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 57,8% (у січні–
квітні 2015р. – відповідно 40,3% та 59,7%).

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 14,6% від загального обсягу імпорту, а надходження товарів із Німеччини, Російської Федерації, Білорусі, Франції, США, Польщі, Туреччини, Італії, Японії, Угорщини, Швеції, Іспанії, Великої Британії, В’єтнаму разом становили 60,7%.

Збільшились проти січня–квітня 2015р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Швеції – в 2,5 раза, Німеччини – на 30,6%, Італії – на 30,4%, Угорщини – на 17,1%, Франції – на 16,5%, Великої Британії –
на 3,0%, Польщі – на 1,8%; серед інших країн світу: із США – в 1,7 раза, Туреччини – в 1,6 раза, В’єтнаму – на 30,5%, Японії – на 28,2%, Китаю – на 19,9%, Білорусі – на 17,2%. Утім, спостерігалось зменшення імпортних поставок серед країн ЄС: із Іспанії – на 2,1%; серед інших країн світу: із Російської Федерації – на 30,4%.

Основними статтями експорту товарів у січні–квітні 2016р. були: продукти рослинного походження – 46,0% від загального обсягу експорту
(у січні–квітні 2015р. – 41,1%), жири та олії тваринного або рослинного походження – 23,3% (18,5%), готові харчові продукти – 7,0% (8,5%).

Основу товарної структури імпорту у січні–квітні 2016р. складали: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 27,5% від загального обсягу імпорту (у січні–квітні 2015р. – 25,5%), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 20,3% (19,4%), мінеральні продукти – 10,8% (16,8%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 8,5% (5,6%), продукти рослинного походження – 6,8% (5,5%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби
з них – 6,0% (5,7%).

_____________

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного.

 

Споживчі ціни 

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні–травні 2016р. визначалася збільшенням цінових показників на 3,8% (травень 2016р. до грудня 2015р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано за такими товарними групами: фрукти – на 16,6%, молоко – на 11,3%, масло – на 11,0%, сир і м'який сир (творог) – на 8,2%, риба та продукти з риби – на 5,7%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 1,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,3% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 25,2%, природного газу – на 15,4%.

На 1,9% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла.

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 7,1% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 6,7%.

Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх підвищення на 0,9%.

 

 

 

 

 

Головне управління статистики у м.Києві

Перейти до спискуВерсiя для друку