Звернення до Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від громадян
приймаються через відділ роботи із зверненнями громадян

Процедура звернення

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Вимоги до звернення відповідно до ст.5 Закону України «Про звернення громадян»

 У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги . Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі), чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи, особисто, чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства (згідно доручення). Звернення може бути подано, як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинне бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями, не пізніше як через десять днів. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Особистий прийом громадян та звернення на телефонну «гарячу» лінію

Особистий прийом громадян головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату та керівниками структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві адміністрації проводиться відповідно до затверджених головою райдержадміністрації графіків.

Попередній запис на особистий прийом до керівництва Дарницької районної в місті Києві адміністрації здійснюють визначені особи, відповідальні за організацію проведення, список яких затверджено головою Дарницької райдержадміністрації.

Попередній запис громадян проводиться в робочий час при особистій зустрічі з громадянином, представником громадянина, повноваження якого оформлені в установленому порядку, або особою, яка перебуває у родинних відносинах з громадянином. Для запису на особистий прийом до голови райдержадміністрації громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, представник – документ про уповноваження, оформлений в установленому порядку. Під час попереднього запису на особистий прийом громадянин, або уповноважена особа надають документи ( матеріали щодо розгляду порушеного питання), що підтверджують необхідність особистої зустрічі з керівництвом РДА для розгляду порушеного питання.

Попередній запис громадян на особистий, виїзний прийом громадян до голови РДА здійснюється начальником відділу роботи із зверненнями громадян. На особистий прийом громадян до голови райдержадміністрації запис за телефоном не здійснюється.

Терміни розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо - приймається рішення про подовження терміну розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина, термін розгляду звернення може бути скорочений.

Зразки заяв

Нормативно-правова база

Інформація про організацію та стан розгляду звернень громадян

Графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та комунальних підприємств, віднесених до сфери її управління, на 2021 рік

ГРАФІК проведення особистих (виїзних) прийомів громадян та прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на І півріччя 2015 року

 

Версiя для друку

 

 

 

  

 
 

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України