Головна  →  Адміністрація  →  Рада з питань внутрішньо переміщених осіб

Рада з питань внутрішньо переміщених осіб при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Рада ВПО) є консультативно – дорадчим органом Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), який утворюється на підставі розпорядження райдержадміністрації для сприяння забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння їх адаптації та інтеграції у Дарницькому районі міста Києва.

Діяльність Ради ВПО ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, гендерної рівності та інклюзивності.

Основними завданнями Ради ВПО є:

сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації з питань забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, а також сприяння діяльності у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Дарницькому районі міста Києва;

сприяння забезпеченню захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги та з інших питань;

організаційна, методична та консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством України порядку перемістили свої виробничі потужності та активи у Дарницький район міста Києва;

сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до вирішення проблемних питань у сфері забезпечення та захисту їх прав у Дарницькому районі міста Києва шляхом участі у проведенні відповідно до законодавства України громадського моніторингу здійснення заходів у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, а також підготовки пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів та рекомендацій щодо удосконалення існуючих та/або ініціювання прийняття нових актів райдержадміністрації та підвищення ефективності їх діяльності у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань на виконання програм та заходів, що містять компонент допомоги внутрішньо переміщених осіб;

подання пропозицій та рекомендацій райдержадміністрації щодо вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Дарницькому районі міста Києва;

подання райдержадміністрації розроблені за результатами своєї роботи висновки, рекомендації, проєкти актів та пропозиції;

сприяння співпраці з місцевими органами виконавчої влади, у тому числі територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

проведення моніторингу стану виконання райдержадміністрацією повноважень у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

сприяння в застосуванні принципів гендерної рівності у процесі реалізації політики для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між мешканцями Дарницького району міста Києва та внутрішньо переміщеними особами.

 

 

 

Версiя для друку

                    

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України