Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ з питань цивільного захисту
Відділ з питань цивільного захисту

Відділ з питань цивільного захисту апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Адреса та номери кабінетів

вул. Кошиця Олександра, 11, каб. 304

Номер телефону

564 96 66

факс

564 96 66

Електронна пошта

[email protected], [email protected]

Дні прийому керівника (сп)

вівторок з 10.00 до 12.00

четвер з 15.00 до 17.00

Основні функції (сп)

Відділ є постійним органом управління ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Дарницького району міста Києва, основним завданням якої є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, організації ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень в сфері цивільного захисту виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, Кодексу цивільного захисту України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади контроль за їх реалізацією та здійснює:

- організаційне забезпечення виконання районною ланкою територіальної підсистеми цивільного захисту на території Дарницького району міста Києва її завдань;

- планування забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

- розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

- організацію забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

- організацію проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організацію евакуації населення, майна у безпечні місця, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

- організацію заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, в особливий період;

- віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та подання їх переліку для затвердження;

- планування та вжиття заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організацію підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та  територіальних формувань цивільного захисту Дарницького району, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

- взаємодію з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту, а також в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також внаслідок ведення воєнних (бойових) дій;

- організаційне забезпечення діяльності комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій  комісій та оперативних штабів з їх ліквідації;

- організацію навчання з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання комунальної власності, планування та здійснення заходів з методичного забезпечення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- контроль за виконанням вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності;

- визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

- планування та організацію роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

- організаційне забезпечення роботи комісій з проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та внесення пропозицій для прийняття рішень про їх подальше використання у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

- організацію обліку фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності;

- контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту, які входять до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

- реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності;

- інших заходів в межах повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері цивільного захисту у межах Дарницького району міста Києва та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району міста Києва;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє проєкти розпоряджень та наказів апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері цивільного захисту;

8) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень та наказів апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10) бере участь у підготовці звітів голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

16) інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

17) надає методичну допомогу органам виконавчої влади з питань здійснення наданих їм законом повноважень;

18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

Зразки документів за необхідності (посилання на зразки заяв, розмір адміністративного збору та інших платежів тощо)

-

Версiя для друку

 

 

 

  

 
 

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України