КМДА Київська міська державна адміністрація


 Управління освіти 

 

Адреса02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 168-К 
 Телефон (044)562-64-54, (044)562-82-93, (044)563-76-24, (044) 562-81-91 
 Електронна пошта darn-osvita@kmda.gov.ua 

Розклад роботи

Понеділок-четвер  09.00-18.00

П’ятниця  09.00-16.45

(з 13.00-13.45 – обідня перерва)

 

Посада

Прізвище, ім’я по батькові

Телефон

службовий

Начальник

Списовська Євгенія Іванівна

562-64-54

Дні прийому (керівника сп)

Дні прийому (керівника сп)

 

Завідувач юридичного сектору

Кошелєва Марина Олександрівна

562-82-95

Начальник відділу загальної середньої освіти

Тоскучова Наталія Анатоліївна

562-82-93

Головні спеціалісти

Скрипник Наталія Миколаївна

Буберенко Ірина Олександрівна

562-76-25

Начальнику відділу з питань виховної роботи

Рєка Анжела Дмитрівна

562-76-24

Головні спеціалісти

Затока Тетяна Віталіївна

Косаківська Зоя Василівна

Каюкін Василь Олексійович

562-65-43

Завідувач  сектору кадрового забезпечення

Сорока Світлана Анатоліївна

562-10-67

Головний спеціаліст

Смальчук Світлана Романівна

562-10-67

Начальник відділу дошкільної освіти

Семенко Ольга Володимирівна

562-81-91

Головні спеціалісти

Евстратенко Оксана Миколаївна

Бабій Тетяна Вячеславівна

562-66-08

Адміністратори системи електронного запису дітей у ЗДО м. Києва

Якушева Оксана Генадіївна

Дуборез Наталія Петрівна

562-63-93

Головний спеціаліст з питань безпеки життєдіяльності

Саакянц Ірина Пилипівна

562-63-97

Канцелярія

Рондік Тетяна Володимирівна

Ошурко Антоніна Анатоліївна

562-84-40

Секретар

Мокрицька Дар’я Олександрівна

562-64-54

Начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню

Степанюк Надія Іванівна

562-66-31

Головний бухгалтер

Осипчук Тетяна Володимирівна

562-82-96

Заступник головного бухгалтера

Заброда Тетяна Миколаївна

562-00-75

В.о. директора районного науково - методичного центру

Мігунова Олена Василівна

562-10-19

Директор інклюзивно - ресурсного центру

Швець Надія Іванівна

096-286-01-34

Управління освіти відповідно до визначених повноважень у галузі освіти виконує такі завдання:

 • ·організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • ·координує дотримання закладами освіти правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • ·аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у Дарницькому районі та вживає заходів до усунення недоліків;
 • ·бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району;
 • ·забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • ·бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • ·розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі освіти;
 • ·бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • ·бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • ·бере участь у підготовці звітів голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської міської ради;
 • ·готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • ·забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • ·готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • ·розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • ·опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 • ·забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
 • ·постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • ·при необхідності надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • ·здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • ·організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • ·бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • ·забезпечує захист персональних даних;
 • ·здійснює загальне керівництво закладами освіти, управління централізованою бухгалтерією, групою централізованого господарського обслуговування, науково-методичним центром, логопедичними пунктами, інклюзивно-ресурсним центром,що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, координує та контролює їх діяльність;
 • ·організовує навчально-методичне та кадрове забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ·організовує та проводить атестацію педагогічних працівників;
 • ·слідкує за дотриманням законодавства з питань освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, загальної середньої та позашкільної освіти навчальними закладами усіх типів та форм власності, розташованими на території Дарницького району.
 • ·забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти району;
 • ·сприяє розвитку учнівського та громадського самоврядування у закладах освіти усіх типів та форм власності району;
 • ·сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти району.
 • ·забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти.
 • ·здійснює передбачені законом повноваження у галузі освіти;
 • ·опрацьовує документи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (система електронного документообігу «АСКОД»);
 • ·здійснює інші передбачені законом повноваження.

Для організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження інноваційних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання, при управлінні освіти створений районний науково-методичний центр як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

Бухгалтерський облік, організація фінансового забезпечення закладів освіти при управлінні освіти забезпечується через централізовану бухгалтерію, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

Організація господарського обслуговування, виконання ремонтних робіт закладів забезпечується групою централізованого господарського обслуговування, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.