Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління освіти

 Управління освіти 

 

Адреса02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 168-К 
 Телефон (044)563-55-05 
 Електронна пошта darn-osvita@kmda.gov.ua 

Розклад роботи

Понеділок-четвер  08.00-17.00

П’ятниця  08.00-15.45

(з 12.00-12.45 – обідня перерва)

 

Посада

Прізвище, ім’я по батькові

Телефон

службовий

Начальник

Списовська Євгенія Іванівна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

563-55-05

Відділ розвитку освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Заступник начальника управління - начальник відділу розвитку освіти, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Тоскучова Наталія Анатоліївна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

 

564-13-29

 

Головні спеціалісти

Саакянц Ірина Пилипівна

563-17-21

Відділ з питань загальної середньої освіти

Начальник відділу 

Скрипник Наталія Миколаївна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

 

564-12-31

Заступник начальника відділу

Мігунова Олена Василівна

564-12-31

Головні спеціалісти

Буберенко Ірина Олександрівна

Чераньова Ольга олександрівна

Бондаревська Наталія Іванівна

Сухаревська Олена Олександрівна

 

 564-12-31

Відділ з питань позашкільної освіти

Начальнику відділу з питань позашкільної освіти

Рєка Анжела Дмитрівна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

 

563-57-40

Головні спеціалісти

Косаківська Зоя Василівна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

 

563-17-25

Відділ з питань дошкільної освіти

Начальник відділу

Семенко Ольга Володимирівна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

 

563-17-94

Головні спеціалісти

Бабій Тетяна Вячеславівна

Малашенко Тетяна Олегівна 

 563-17-28
Адміністратор електронної сисеми запису до ЗДО   

Провідний документознавець

Якушева Оксана Геннадіївна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

563-54-96

zdo.Darnytskyi.ruo@kmda.gov.ua

Відділ з юридичних питань

Начальник відділу 

Кошелєва Марина Олександрівна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

564-13-31

darn-osvita@kmda.gov.ua

Головний спеціаліст

Кохан Вікторія Олександрівна

564-13-31

Відділ з питань організації діловодства та контролю, роботи із зверненнями громадян та організаційного-аналітичного забезпечення

 

Начальник відділу

Рондік Тетяна Володимирівна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

564-13-44

darn-osvita@kmda.gov.ua

   Інклюзивно-ресурсний центр №2 Дарницького району
 Директор

 Швець Надія Іванівна

Дні прийому:

Вт. 13:00-17:00

Чт. 09:00-12:00

 

221-13-16 

Управління освіти відповідно до визначених повноважень у галузі освіти виконує такі завдання:

 • ·організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • ·координує дотримання закладами освіти правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • ·аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у Дарницькому районі та вживає заходів до усунення недоліків;
 • ·бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району;
 • ·забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • ·бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • ·розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі освіти;
 • ·бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • ·бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • ·бере участь у підготовці звітів голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської міської ради;
 • ·готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • ·забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • ·готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • ·розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • ·опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 • ·забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
 • ·постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • ·при необхідності надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • ·здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • ·організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • ·бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • ·забезпечує захист персональних даних;
 • ·здійснює загальне керівництво закладами освіти, управління централізованою бухгалтерією, групою централізованого господарського обслуговування, науково-методичним центром, логопедичними пунктами, інклюзивно-ресурсним центром,що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, координує та контролює їх діяльність;
 • ·організовує навчально-методичне та кадрове забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ·організовує та проводить атестацію педагогічних працівників;
 • ·слідкує за дотриманням законодавства з питань освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, загальної середньої та позашкільної освіти навчальними закладами усіх типів та форм власності, розташованими на території Дарницького району.
 • ·забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти району;
 • ·сприяє розвитку учнівського та громадського самоврядування у закладах освіти усіх типів та форм власності району;
 • ·сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти району.
 • ·забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти.
 • ·здійснює передбачені законом повноваження у галузі освіти;
 • ·опрацьовує документи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (система електронного документообігу «АСКОД»);
 • ·здійснює інші передбачені законом повноваження.

Для організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження інноваційних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання, при управлінні освіти створений районний науково-методичний центр як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

Бухгалтерський облік, організація фінансового забезпечення закладів освіти при управлінні освіти забезпечується через централізовану бухгалтерію, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

Організація господарського обслуговування, виконання ремонтних робіт закладів забезпечується групою централізованого господарського обслуговування, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

 

Управління освіти відповідно до визначених повноважень у галузі освіти виконує такі завдання:

 • ·організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • ·координує дотримання закладами освіти правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
 • ·аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у Дарницькому районі та вживає заходів до усунення недоліків;
 • ·бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району;
 • ·забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • ·бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • ·розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі освіти;
 • ·бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • ·бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • ·бере участь у підготовці звітів голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської міської ради;
 • ·готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • ·забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • ·готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • ·розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • ·опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 • ·забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
 • ·постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • ·при необхідності надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • ·здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • ·організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • ·забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • ·бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • ·забезпечує захист персональних даних;
 • ·здійснює загальне керівництво закладами освіти, управління централізованою бухгалтерією, групою централізованого господарського обслуговування, науково-методичним центром, логопедичними пунктами, інклюзивно-ресурсним центром,що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, координує та контролює їх діяльність;
 • ·організовує навчально-методичне та кадрове забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ·організовує та проводить атестацію педагогічних працівників;
 • ·слідкує за дотриманням законодавства з питань освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, загальної середньої та позашкільної освіти навчальними закладами усіх типів та форм власності, розташованими на території Дарницького району.
 • ·забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти району;
 • ·сприяє розвитку учнівського та громадського самоврядування у закладах освіти усіх типів та форм власності району;
 • ·сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти району.
 • ·забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти.
 • ·здійснює передбачені законом повноваження у галузі освіти;
 • ·опрацьовує документи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (система електронного документообігу «АСКОД»);
 • ·здійснює інші передбачені законом повноваження.

Для організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження інноваційних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання, при управлінні освіти створений районний науково-методичний центр як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

Бухгалтерський облік, організація фінансового забезпечення закладів освіти при управлінні освіти забезпечується через централізовану бухгалтерію, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

Організація господарського обслуговування, виконання ремонтних робіт закладів забезпечується групою централізованого господарського обслуговування, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

 

Версiя для друку 

 
 

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України