Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Фінансове управління
Фінансове управління 

Фінансове управління

ПІБ керівника

Комишник Лариса Степанівна

Адреса та номери кабінетів

02068, м.Київ, вул.О.Кошиця,11 каб. 404

 Номер телефону

564 99 00, 564 90 97

Факс

-

 Електронна пошта

[email protected]

 Посилання на сторінку в

соціальних мережах (за наявності)

-

 Дні прийому керівника (сп)

Щоденно

Основні функції (сп)

Забезпечення реалізації бюджетної політики на території  Дарницького району міста Києва.

 

 • здійснення загальної організації та управління  з виконання бюджету міста Києва на території Дарницького району міста Києва, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням бюджетними установами та комунальними підприємствами законодавства щодо планування та використання  ними бюджетних коштів;
 • у межах своїх повноважень організовує виконання бюджетного законодавства в бюджетних установах, переданих в установленому порядку в управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • доводить до відома розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів  на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди для підготовки проекту бюджету міста Києва, встановлює термін та порядок їх розроблення та подання;
 • організовує роботу, пов’язану із складанням бюджетних запитів, проводить аналіз бюджетних запитів, поданих розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності бюджетному законодавству, меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та подає їх до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • опрацьовує отримані від Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) лімітні довідки про затверджені бюджетні асигнування для  головного розпорядника бюджетних коштів - Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації  та доводить їх до розпорядників бюджетних коштів для складання кошторисів та помісячних планів використання бюджетних коштів;
 • погоджує мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, що формується  відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів;
 • перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів  та помісячних планів використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти з бюджету міста Києва через головного розпорядника бюджетних коштів – Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію;
 • погоджує кошториси,  плани асигнувань та штатні розписи самостійних структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з правом юридичної особи;
 • розробляє  та подає на затвердження паспорти  бюджетних програм за кожною бюджетною програмою, передбаченою  в бюджеті міста Києва для головного розпорядника бюджетних коштів – Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • забезпечує оприлюднення паспортів  бюджетних програм, звітів про їх виконання та  щомісячну інформацію про виконання бюджетних показників, передбачених в бюджеті міста Києва для головного розпорядника бюджетних коштів -  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на офіційному сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • проводить моніторинг змін, що вносяться до показників бюджету міста Києва, передбачених для  головного розпорядника бюджетних коштів -  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, готує розрахунок  по визначенню фонду оплати праці та витрат на утримання  апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів з статусом юридичної особи публічного права, здійснює контроль за витрачанням таких коштів;
 • проводить перерахування коштів до розпорядників бюджетних коштів межах помісячних планів використання бюджетних коштів, передбачених в бюджеті міста Києва для головного розпорядника бюджетних коштів – Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, з урахуванням виконання обсягів робіт та надання послуг, зареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби України у Дарницькому районі м. Києва бюджетних та фінансових зобов’язань та отриманого фінансування з Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації);
 • аналізує дебіторську та кредиторську заборгованість, причини її виникнення;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з фінансових питань;
 • погоджує проекти розпоряджень з фінансових питань, поданих іншими структурними підрозділами Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, які є розробниками таких проектів;
 • проводить оцінку ефективності виконання бюджетних програм на основі аналізу результативних показників бюджетних програм, що міститься в бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та виконання паспортів бюджетних програм;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів програми економічного та соціального розвитку м. Києва в частині потреби  фінансування на проведення капітальних вкладень  соціальних об’єктів Дарницького району міста Києва;
 • розглядає баланси і звіти про виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів  та подає їх Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
 • забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 • забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання   корупції;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є Управління;
 • при надходженні до Управління зареєстрованого запиту на отримання публічної інформації, що стосується діяльності та напрямку роботи Управління, забезпечує невідкладне його прийняття до розгляду і опрацювання та надає достовірну, точну та повну інформацію;
 • забезпечує в установленому законодавством порядку своєчасний розгляд та вирішення питань, що відносяться до компетенції Управління,  по заявах і скаргах громадян та керівників підприємств, установ та організацій, вживає заходи щодо усунення причин їх виникнення;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради з фінансових питань;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • здійснює інші функції, пов’язані із виконанням покладених на Управління завдань.

Зразки документів за необхідності (посилання на  зразки заяв, розмір адміністративного збору та інших платежів тощо)

 

Версiя для друку

 

 

 

  

 
 

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України