Головна  →  Адміністрація  →  Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Питання доступу до публічної інформації

НАЙБІЛЬШ ЗАПИТУВАНА ІНФОРМАЦІЯ:

- Про діяльність освітніх закладів, їх матеріально-технічне забезпечення та харчування.

- Про оренду нежитлових приміщень.

- Про якість надання житлово-комунальних послуг та складові тарифіва на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

- Про перелік об'єктів комунальної власності.

- Про незаконне будівництво на території району.

- Про присвоєння поштових адрес.

- Про вжиті заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

- Про перелік документів для взяття на квартирний облік.

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації визначених законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

До розпорядників інформації законодавець відносить суб’єктів владних повноважень: органи державної влади, місцевого самоврядування, юридичні особи, що фінансуються з державного бюджету, місцевого бюджету стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; а також осіб, якщо вони виконують делеговані повноваження згідно із законом чи договором, суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами.

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Особа не повинна пояснювати причину свого запиту на отримання інформації.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Форма 
запиту – довільна, натомість він повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

На офіційних веб-сторінках органів влади у розділах «Доступ до публічної інформації» можна знайти зразок форми для подання запиту на отримання публічної інформації. При цьому варто зазначити, що на даний час дедалі більше органів та установ передбачають можливість подання запиту в електронному вигляді на електронну пошту.

Отримати інформацію на свій запит особа має право не пізніше п’яти робочих днів. У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації – строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.

ВАЖЛИВО!

Якщо розпорядник інформації відповідає, що запитувана інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або надає відповідь не по суті запиту – це неправомірна відмова у наданні інформації.

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 вищеназваного Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Для оформлення інформаційного запиту

Прийом та реєстрація запитів на інформацію здійснюється в кабінеті 323

Розклад роботи: Понеділок-четвер – 8.00 – 17.00

                                 П’ятниця  - 8.00 – 15.45

                                 Обідня перерва – 12.00-12.45

усно: телефон (044) 564-91-62,

письмово: вул. Кошиця, 11, м. Київ, 02068; Відділ організації діловодства, на конверті вказувати "Публічна інформація";

електронною поштою: [email protected]

Примірний порядок оформлення, подання та розгляду запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі

Форми для подання інформаційного запиту 

Зразки заяв та документи структурних підрозділів

Нормативно правові акти,  які регламентують доступ до публічної інформації:

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Указ Президента України №547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Розпорядження виконувача обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (перейти)

Інформація про систему обліку документів, види інформації  в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації


Плани роботи та звіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.11.2023 по 30.11.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.10.2023 по 31.10.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.09.2023 по 30.09.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.08.2023 по 31.08.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.07.2023 по 31.07.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.06.2023 по 30.06.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.05.2023 по 31.05.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.04.2023 по 30.04.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.03.2023 по 31.03.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.02.2023 по 28.02.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.01.2023 по 31.01.2023

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.01.2022 по 31.12.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.12.2022 по 31.12.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.11.2022 по 30.11.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.10.2022 по 31.10.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.09.2022 по 30.09.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.08.2022 по 31.08.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.07.2022 по 31.07.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.06.2022 по 30.06.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.04.2022 по 31.05.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.02.2022 по 28.02.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.01.2022 по 31.01.2022

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.12.2021 по 31.12.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.11.2021 по 30.11.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.10.2021 по 31.10.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.09.2021 по 30.09.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.08.2021 по 31.08.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.07.2021 по 31.07.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.06.2021 по 30.06.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.05.2021 по 31.05.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.04.2021 по 30.04.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.03.2021 по 31.03.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.02.2021 по 28.02.2021

Звіт про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації з 01.01.2021 по 31.01.2021

Звіти 2020 року

Звіти 2019 року

Звіти 2018 року

Звіти 2017 року

Звіти 2016 року

Звіти 2015 року

 

Версiя для друку

                    

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України