КМДА Київська міська державна адміністрація


Бюджетні запити на 2020 рік

 

  Бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний, Форма 2019-1

  1

 Iншi_заходи_в_галузi_культури_i_мистецтв

  2

 Iншi_заходи_та_заклади_молодiжноi_полiтики

  3

 Iншi_заходи_у_сферi_соцiального_захисту_i_соцiального_забезпечення

  4

 Iншi_програми_та_заходи_у_сферi_освiти

  5

 Будiвництво_медичних_установ_та_закладiв

  6

 Будiвництво_обeктiв_житлово-комунального_господасртва

  7

 Будiвництво_освiтнiх_установ_та_закладiв

  8

 Будiвництво_установ_та_закладiв_соцiал_ноi_сфери

 

  9

 Виконання_заходiв_за_рахунок_цiльових_фондiв,_утворених_

Верховною_Радою_Автономноi_Республiки_Крим,_органами_мiсцевого_самоврядування
i_мiсцевими_органами_виконавчоi_влади_i_фондiв,_утворених_Верховною_Радою

 10

 Експлуатацiя__та_технiчне_обслуговування_житлового_фонду

 11

 Забезпечення_дiяльностi_iнших_закладiв_в_галузi_культури_i_мистецтв

 12

 Забезпечення_дiяльностi_iнших_закладiв_у_сферi_освiти

 13

 Забезпечення_дiяльностi_бiблiотек

 14

Забезпечення_дiяльностi_палацiв_i_будинкiв_культури,_клубiв,_

центрiв_дозвiлля_та_iнших_клубних_закладiв

 15 

Забезпечення_соцiальними_послугами_за_мiсцем_проживання_

громадян,_якi_не_здатнi_до_самообслуговування_у_звязку_з_похилим_вiком,_хворобою,
iнвалiднiстю

 16

 Заходи_державноi_полiтики_з_питан__сiмї

 17

 Керiвництво_i_управлiння_Дарницькою_районною_в_мiстi_Киeвi_державною

адмiнiстрацieю 

 18

 Методичне_забезпечення_дiяльностi_навчальних_закладiв

 19

 Надання_дошкiльноi_освiти

 20 

 Надання_загальноi_середньоi_освiти_загальноосвiтнiми_навчальними_закладами

(в_.т._школою-дитячим_садком,_iнтернатом_при_школi),
спецiалiзованими_школами,_лiцеями,_гiмназiями,_коллегiумами

 21

 Надання_загальноi_середньоi_освiти_спецiальними_загальноосвiтнiми_школами-iнтернатами,_школами_та_iншими_навчал_ними_закладами_для_дiтей,

якi_потребуют__корекцii_фiзичного_та_(або)_розумового_розвитку

 22

 Надання_загальноi_середнбоi_освiти_вечiрнiми_(змiнними)_школами

 

 23 

 Надання_позашкiльноi_освiти_позашкiльними_закладами_освiти,_заходи

iз_позашкiльноi_роботи_з_дiтьми

 24

 Надання_спецiальноi_освiти_школами_естетичного_виховання

(музичними,_художнiми,_хореографiчними,_театрал_ними,_хоровими,_мистецькими)

 25

 Надання_фiнансовоi_пiдтримки_громадським_органiзацiям_ветеранiв i_осiб_з_iнвалiднiстю,_дiяльнiсть_яких_маe_соцiальну_спрямованiст

 26

 Органiзацiя_благоустрою_населених_пунктiв

 27

 Органiзацiя_та_проведення_громадських_робiт

 28

 Проведення_навчально-тренувальних_зборiв_i_змагань__з_олiмпiйських_видiв_спорту

 29

 Утримання_та_забезпечення_дiяльностi_центрiв_соцiальних_служб_для_сiмi,_дiтей

та_молодi

 30

 Утримання_та_навчально-тренувальна_робота_комунальних_дитячо-юнацьких_спортивних_шкiл

 31

 Забезпечення_належних_умов_для_виховання_та_розвитку дiтей-сирiт_i_дiтей,_позбавлених_батькiвс_кого_пiклування,_в_дитячих_будинках,

к_т.ч._сiмейного_типу,_прийомних_сiмях,_сiмях_патронатного_вихователя

 32

 Забезпеченя_дiл_ностi_iнших_закладiв_у_сферi_соцiального_захисту_i_соцiального

забезпечення

 33 

 Утримання_клубiв_для_пiдлiткiв_за_мiсцем_проживання

 

 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.