Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Архівний відділ
Архівний відділ

 

Адреса

вул. Ялтинська, буд. 5 б, м. Київ, 02099

для листування: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11

Телефон

(044)5669922 

Тел/Факс

Електронна пошта

(044)5669920

[email protected]
[email protected]

Розклад роботи

понеділок-четвер - з 8.00 до 17.00

п’ятниця – з 8.00 до 15.45

перерва на обід – з 12.00 до 12.45

вихідні дні - субота, неділя

 

 

 

Дні прийому (керівника сп)

вівторок – з 13.00 до 17.00

четвер – з 8.00 до 12.00

перерва на обід – з 12.00 до 12.45

 

Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

 
 • 1)  організовує виконання Конституції і законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2)  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3)  здійснює координацію діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

  4)  організовує внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

  5)  забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

  6)  здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

  7)  бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва;

  8)  бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  9)  розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, наказів апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації визначених повноважень;

  10)  бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, наказів апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  11)  бере участь у підготовці звітів голови, керівника апарату Дарницької  районної в місті Києві державної адміністрації;

  12)  готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівнику апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

  13)  забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  14)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення та запити громадян, установ, підприємств, організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

  15)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;

  16)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;

  17)  постійно інформує населення про стан здійснення визначених повноважень;

  18)  забезпечує у межах своїх повноважень  дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

  19)  організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  20)  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  21)  забезпечує захист персональних даних;

  22)  складає  і за  погодженням з Державним архівом м. Києва подає для затвердження в установленому порядку плани заходів до проектів державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в Дарницькому районі міста Києва, забезпечує їх виконання;

  23)  забезпечує зберігання, обліку і охорони:

  документів Національного архівного фонду  з різними носіями інформації, переданих до відділу державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території Дарницького району міста Києва;

  документів особового походження;

  друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

  облікових документів і довідкового апарату до них;

  централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Дарницького району міста Києва та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, виконуючи функції трудового архіву;

  24)  організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

  25)  проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території Дарницького району міста Києва, незалежно від форм власності та підпорядкування;

  26)  інформує Державний архів м. Києва про виявлення архівних документів, що не мають власника, або власник яких невідомий;

  27)  веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу, на підставі затверджених списків;

  28)  подає на затвердження Державному архіву м. Києва  списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

  29)  перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, шляхом проведення планових та позапланових перевірок,  надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

  30)  надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Дарницького району міста Києва, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (функція трудового архіву);

  31)  передає Державному архіву м. Києва у визначені ним строки документи Національного архівного фонду  та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

  32)  створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

  33)  надає адміністративні послуги;

  34)  видає архівні довідки, витяги, копії документів тощо, що зберігаються у відділі, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

  35)  здійснює складання зведеної номенклатури справ апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації,  в установленому законодавством порядку;

  36)  здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності   експертної комісії  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та експертної комісії відділу;

  37)  забезпечує впровадження та дотримання порядку роботи  з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» «АСКОД»;

  38)  вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

  39)  бере участь у заходах по підвищенню кваліфікації працівників діловодних служб та відповідальних за архіви підприємств, установ і організацій – джерел комплектування відділу;

  40)   бере участь у проведенні та організації семінарів, нарад, круглих столів з питань архівної справи та діловодства з структурними підрозділами Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

  41)    надає до відповідних структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації інформацію про діяльність відділу для оприлюднення на офіційному веб-сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та інформаційних стендах;

  42)   виконує інші функції, передбачені законодавством України.

   

  Можна проїхати: трамвай №8, маршрутне таксі № 407, №459 (зупинка Сормовська), маршрутне таксі № 513, № 422, трамвай № 22, автобуси № 51, № 63 (зупинка Дарницький ринок).

Документи:

Перелік ліквідованих установ, документи з особового складу яких зберігаються в Архівному відділі

Порядок передавання документів до архівного відділу апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації під час ліквідації підприємства, установи, організації

Зразки заяв, з якими мешканці звертаються до архівного відділу

 Зразок опису на 1 справу 

 Зразок опису на 3 справи 

 

Версiя для друку

                           

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Антитерористичний центр

при Службі безпеки України